Articles

Articles

ਬਾਲ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤਕ ਧੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ, ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਦੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਮੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਜੱਸੀ ਐਕਸ

ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚੀ...

1 6 7
Page 7 of 7